Obraz: Klaus fakuje mírotvůrce...

Odpověď Václava Klause pořadatelům Světového pochodu za mír a nenásilí (v ČR Tamáš, Májíček, Greenpeace a spol.) na požadavek, aby se připojil k podpoře jejich Charty za svět bez násilí.

 

V Praze dne 23. února 2009

Vážená paní Feminová,

obdržel jsem od Vás dopis, ve kterém mě žádáte o oficiální podporu Světového pochodu za mír a nenásilí. Jmenujete řadu uskupení, které se na organizaci této akce podílejí a připojujete seznam více či méně známých osob, které Vaši akci podpoří.

Doufám, že Vás nemusím ujišťovat o tom, že můj nesouhlas s formou Vašeho boje proti násilí a válkám neznamená, že bych tyto problémy vnímal méně palčivě než Vy. Trápí mě vojenské konflikty, ať již jsou blíže či dále od našich hranic, a zejména pak bezmezné utrpení civilistů, kteří mají jen pramalou šanci se bránit. Spíše než pořádání pochodů však vidím cestu především v intenzivní a tvrdé práci politiků a diplomatů, kteří jsou často za tyto konflikty odpovědní. Jako velmi důležitý prvek vidím i šíření volného obchodu, který je tou nejlepší zárukou, že na sebe dva partnerské státy nebudou útočit.

Podobným způsobem musím komentovat i úvahu z Vašich materiálů, ve které říkáte, že 10% omezením výdajů na zbrojení lze ukončit světový hlad. Bohužel nežijeme v přátelském světě a obrana našich občanů - i pomoci vojenské techniky - je základní funkci každého demokratického státu. Hladovění milionů lidi v různých světových regionech je pak způsobeno zejména protekcionismem v obchodě a nesmyslnou politikou biopaliv, které zdražují základní potraviny, jež by mohly nemálo těchto trpících lidí zachránit. Pokud se toto podaří na nějaké z mnoha akcí souvisejících s Vaším pochodem vysvětlit organizaci Greenpeace, která Vás podporuje, bude mít Vaše úsilí smysl a já příště zvážím podporu Vašemu pochodu.

Vážená paní Feminová, děkuji za Váš dopis a přeji vše dobré.

S pozdravem Václav Klaus

---

K tomu není co dodat.