Pohřeb iluzí o demokracii

Už bylo načase všechny ty naivní a romantické představy zahodit, pohřbít a místo zcela mimoňského pitomého fňukání, že "takhle jsme si demokracii nepředstavovali", začít něco dělat.

Já samozřejmě moc dobře vím, co včerejší demonstrace a "pohřby iluzí" znamenají, že se vlastně jedná o erupce přesně těhle nálad a bludných vizí, ale připusťme na chvíli, že ne.

Iluzí o demokracii trpěla v roce 1989 spousta lidí. Oni demokracii většinou nepamatovali (a ti, co ano, si ji notně idealizovali), tak si ji představovali, inu, všelijak. Od zcela nesmyslných představ o ráji na zemi po zcela nesmyslné představy o moudré společnosti hodných a poctivých lidí. Včetně "nepolitických politik", "občanské společnosti, která se obejde bez politiky" a dalšího politického pábení, vzniklého v intelektuálních ghettech, která měla tu roztomilou akademickou vlastnost, že nepočítala s tím, že by někdy jejich teorie snad musely vejít v praxi, a co hůř: jejich přičiněním.

A jaké tedy "iluze o demokracii" by bylo vhodné pohřbít ASAP?

V demokracii přeci má být pořádek! Nikoli, už někdy v polovině 90. let vysvětloval Václav Bělohradský v nějakém dokumentu, že demokracie s sebou vždy nese i nepořádky - demonstrace, stávky, nepokoje... Lidé jsou různí a mají různé představy o společnosti, a pokud menšina křísne o většinu, vznikne nepořádek. A to k demokracii patří a patřilo odjakživa. Společnost, v níž je řád a pořádek v ulicích, je jedině diktatura. Tam, kde jsou lidé svobodní, bude vždy reálná možnost, že někdo svou svobodu projeví takovým způsobem, který jiným bude připadat jako "dělání bordelu". V demokracii nelze "dělání bordelu" zakázat, a volání po zákazech a represi ze strany státu vlastně neznamená nic jiného než volání po omezení svobody a diktatuře.

V demokracii má být spravedlnost! No ano, ale co je podle vás spravedlnost? Spravedlivé je, že každý má před zákonem stejné právo se bránit, a každému by měl zákon stejně měřit. Myslet si, že "spravedlivé" je, aby všichni měli stejně, je totální pitomost. Kdo říká, že "je nespravedlivé, že někdo má hodně peněz, zatímco většina ne", je pitomec, a kdo "s tím chce něco dělat", je hochštapler, podvodník nebo zločinec. Myslet si, že "v demokracii se budou mít všichni dobře a všichni budou mít dost peněz" je iluze jak prase, a čím dřív se jí zbavíte, tím líp.

V demokracii nebudou tyhlety společenský neřády, jako nezaměstnanost... Naopak, nezaměstnanost je součást trhu práce, a trh práce je nezbytná součást svobodné společnosti. Jakákoli umělá zaměstnanost je pokřivení těchto mechanismů. K demokracii patří osobní svoboda, a její integrální součástí je nutnost převzít odpovědnost za svůj život. Řada lidí ovšem vymění tuhle svobodu s neuvěřitelnou tíhou odpovědnosti za "záruky a jistoty". Že si za ně zaplatí, to nevidí; že záruky neexistují, to nevidí taky.

Demokracie by neměla pustit k moci takovéhle lumpy! Demokracie pustí k moci toho, kdo osloví voliče. Politici jsou jen a jedině ti, co byli zvoleni lidmi. Tedy i vámi. tady je naprosto přesně vidět jedna zásadní věc: že iluze o demokracii jsou v podstatě vždy iluzemi o lidech.

V demokracii není korupce. Roztomilý omyl. V dějinách lidské civilizace nebylo společenství ani zřízení, kde by nebyla korupce. Korumpovalo se ve starém Egyptě, v Římě, za císařů i králů, korumpovalo se v demokratických městských státech, korumpovalo se za diktatur i za demokracií, korumpuje se v Asii, Africe, v Evropě i Americe, korumpuje se všude a vždy. Jiná věc je míra korupce - ovšem ta nezáleží na státním uspořádání, ale na politické kultuře. Politická kultura není dána vystupováním volených zástupců, moji drazí, to je další iluze. Politická kultura je společenský rys. Politickou kulturu určuje jeden každý občan svým chováním, a to je zase do velké míry dáno tradicí. Korumpovalo se a korumpuje všude, kde má někdo rozhodovací pravomoc, to je věc lidského společenství, tomu nezamezí ani demokracie, ani občanská společnost, ani "anarchická společnost" (v níž, jaksi z lidské podstaty, téměř okamžitě vzniknou kasty, a tedy zase prostor pro korupci), ani diktatura - natož úřad na potírání korupce. Ostatně, korupci znají i primáti v tlupách, tak co kruci chcete? (Pokud se vám korupce nelíbí, mám jednoduchou radu, kterou se řídím: Nekorumpujte.)

V demokracii hospodaří stát s rozmyslem a státní zakázky nejsou předražené. Nikoli. Státní zakázky jsou předražené vždy a stát je vždy ten nejhorší hospodář, protože snadno získá prostředky (sebere peníze lidem) a nenese důsledky svých rozhodnutí. Platí jednoduchá úměra: čím míň peněz stát má (tedy čím víc služeb zajišťují soukromé subjekty), tím míň jich vyhází oknem. Jo aha, vám vadí, že takový soukromý subjekt vydělává. No, to je opravdu sprosťárna, vydělávat!

V demokracii jsme si všichni rovni. Jo, před zákonem a před státem. Jinak ani náhodou. Univerzitní profesor není roven nevzdělanému kopáči, vypracovaný atlet není roven neduživci...

V demokracii se stát o člověka postará! Řezat zmrzlou opratí, protože tohle není iluze, tohle je hloupost. Nepostará. Postarejte se o sebe sami. Čím víc se o vás bude starat stát, tím menšíé prostor budete mít, abyste se starali sami. Pokud chcete, aby se stát staral víc a nejvíc, tak budete všichni pracovat, všechny peníze odevzdáte státu, a ten vám zajistí bydlení, práci a jídlo. Dostanete ne to, co chcete, ale to, co vám stát dá. Když bude "spravedlivý" (dle levicových představ), dostane neurochirurg stejně jako metař. V praxi o tom, co kdo dostane, rozhodne úředník. Jediná legální možnost, jak se schopní budou moci mít líp, bude - no, kdo to uhodne? Vzadu se někdo hlásí? Ne, aha, to je jen zdvižená pěst s pokřikem "Viva la revolución"...

---

Shrňme si to: Demokratické mechanismy jsou v praxi ohýbány těmi, co mají nějaké iluze o demokracii, o tom, že by demokracie měla fungovat tak či onak. Ušlechtilé úmysly působit dobro dláždí cestu do pekel a vedou k problémům a těžkostem, které jsou dalšími iluzisty vyhodnoceny jako "nedokonalost demokracie", její "zásadní problém" a "selhání" - a hned v závěsu stojí ortodoxní levice s heslem o zničení "takovéhle nedokonalé demokracie" a jejím nahrazení "lepším, spravedlivějším systémem". Tedy diktaturou.

Děkuji pěkně.

Čím dřív se nesmyslné iluze o demokracii a nebezpečné pokusy o její "vylepšování" do prdelí odebrati ráčí, tím líp! Demokracie je totiž jen rámec, v němž žijeme. Není to spása ani deus ex machina, co shůry vyřeší naše problémy. Žít v takových iluzích, a pak na náměstích fňukat, že se naše představy neplní, neříká nic o demokracii jako společenském řízení. Je to jen jasný vzkaz: "My jsme žili v iluzi, hlásali jsme iluzi, věřili jsme iluzi, a teď neuneseme, že nás konečně dostihla realita! Takhle to nechceme, chceme jinou iluzi!"