Přečíslení

Letošní kalendář přečíslil ten loňský! He!

Divné slovo, že? Nebo vám připadá normální? A víte přesně co znamená?

Člověku se do toho pořád plete "přečíslování". Tedy "nové přiřazení čísel". Ale to to není. Je to to, pro co má angličtina slovo "overnumber" (nebo "outnumber", jak mě upozornil pečlivý čtenář) a co se donedávna překládalo jako "převýšit, překonat počtem, být početnější, mít početní převahu". Zkrátka že toho něčeho je co do počtu víc než něčeho jiného. Například že brankář H. chytil 56 střel, ale brankář Q. těch střel chytil 61. Tedy "Q. v počtu chycených střel přečíslil i H."

Nebo tuhle na Psu zas kdosi psal o "přečíslení počtu spravedlivých". Jako že jich někde bylo víc než někde jinde.

ČSSD se nepodařilo přečíslit vládu. Co prosím? Zní to jako "přečůrat".

Nesere mě to slovo proto, že mu nerozumím. Význam jsem si už odvodil. Sere mě proto, že je tak doslovným překladem anglického výrazu. Tak. Doslovným. Over-number, pře-číslo. Sloveso: Přečíslit. Tupé, tupé, tupé.

Tupé.