Dav a lůza v Českých Budějovicích

Ačkoli se v titulku nenápadně odkazuju na úterní události v Českých Budějovicích, bude se jich tento díl Misantropického slabikáře týkat jen okrajově a na rovinu přiznám, že jsem to napsal takto, abych evokoval jméno jistého filmu. Ve skutečnosti půjde o lůzu, masu, dav a selhání elity, plus jeden aktuální pojem.

Petr Koubský se ohradil proti použití slov "lůza" či "plebs" (nebo "socky") v souvislosti s davovou hysterií při shození peněz do davu. Má pravdu, s lůzou nebo "sockama" měly události společné pramálo. Na náměstí totiž nestála lůza (ta pravá postávala na okrajích a žebrala) ani sociálně slabí lidé. Stáli tam obyčejní lidé, pleo, lid - studenti, rodiče s dětmi, mladí, staří... Od pohledu suma lidu. Těžko soudit, kolik z nich přišlo kvůli zábavě (ať už si o podobných masových akcích myslíme co chceme), a kolik kvůli vidině rozhazovaných peněz, a je to ostatně jedno, protože tím hlavním, kdo stál na budějckém náměstí, totiž nebyli lidé, ale pohyblivá masa - dav.

Na druhou stranu byla reklamní kampaň postavena tak, aby oslovila určitou skupinu lidí - gró sdělení bylo "Vysypeme na vás sto tisíc". Lze snadno předjímat, na koho je taková kampaň mířená: Na plebs, a to nikoli v sociálním slova smyslu, ale ve smyslu morálně-duchovním. Na "plebs ducha". Ostatně i římští patriciové věděli, že některé lidi osloví idejemi, jiné jen tím, že mezi ně hodí pytel zlaťáků - a mezi řevem "ukřižuj" a "sláva" leckdy ležel jen ten pytel zlata.

Takže ačkoli nešlo JEN o lůzu ani socky, rozumím hlasům, které vypichují právě tenhle aspekt celé akce a přenášejí ho šmahem na všechny účastníky. Je to omyl, pochopitelný, ale těžko omluvitelný.

---

Prvním termínem dnešního slovníčku budiž vysoce aktuální morální panika. Tenhle jev je spjat s masou a plebsem moderní doby. Cohen píše: "Čas od času se společnosti stávají předmětem morální paniky, kdy situace, epizoda, osoba nebo skupiny jsou definovány jako ohrožení společenských zájmů a hodnot. Podstata je stylizována do stereotypní podoby mediálního sdělení; redaktoři, biskupové, politici a moralizátoři stavějí mravní barikády, společensky uznávaní experti definují diagnózu a navrhují, co dělat."

Morální panika prochází pěti fázemi:

  1. Je vyvoláno znepokojení masy (veřejnosti) nějakou událostí, děním nebo lidmi.
  2. Znepokojení přeroste v nepřátelství a rozdělení na MY-ONI.
  3. Vzniká shoda na tom, že ohrožení je reálné a že je potřeba přijmout rozhodná opatření k jeho likvidaci.
  4. Stupeň znepokojení nad konkrétní věcí disproporčně přesáhne míru znepokojení u jiných srovnatelných situací; disproporce je dána zkreslením statistických dat, použitím umělých údaajů a účelových lží a mediální pozorností.
  5. Morální panika může zmizet tak náhle a "bezdůvodně", jak náhle a "bezdůvodně" se objevila.

---

Lůza původně označovala lidi na okraji společnosti, deklasované živly, "lumpenproletariát", co přitáhl do Říma za vidinou bezpracného živobytí z odpadků. V moderní době se pojem lůzy trochu posunul, jak píše Arendtová: "Lůza není totéž co lid, lůza je jeho karikatura. Jsou v ní zastoupeny všechny třídy, jako v lidu. Proto je tak snadné lůzu za lid zaměnit. Zatímco lid bojoval ve všech revolucích za své skutečné zastoupení, lůza volá po silném muži, po velkém vůdci, protože lůza nenávidí společnost, na jejímž okraji stojí."

---

Plebs: "Nejde o to, že by davový člověk byl hloupý. Naopak, ten dnešní je chytrák a má větší schopnosti chápat než dřív. Ale tato schopnost mu není k ničemu." Ne že by se vulgární tvor cítil vynikajícím a ne vulgárním; ale vulgárnost prohlašuje a vnucuje právo na vulgárnost a vulgárnost jako právo," píše Ortega. Trefně tak vyjadřuje, že naši dobu vyznačuje to, že obyčejný člověk, vědomý si své obyčejnosti, si troufá hájit právo na všednost a vynucuje si ji všude. Ruku v ruce s tímhle postojem jde selhání elit, o jejich rezignaci na cokoli, co by jen vzdáleně připomínalo člověka přesahující hodnoty. Elity se dnes utápějí v pochybnostech a jakoukoli myšlenku na vedení samy sobě zakazují, protože v ní cítí "pošlapání rovnosti". "Kdo jsem já, abych řekl, co se má nebo nemá?" je leitmotivem úvah dnešního intelektuála. Bohužel.

Už Čapek trefně poznamenával: "Kdyby se noviny nesnažily ráno i večer služebně vecpat na úroveň svých čtenářů, ztratili by čtenáři brzy uspokojení ze své průměrnosti. Říká se, že noviny jsou dělány svými čtenáři. Ano, bohužel: měly by však být dělány několika vzdělanými a myslícími lidmi."

---

Rovnost: Každý dav inklinuje k rovnostářství a nechápe, že nerovnost je podmínka kulturního rozvoje. Na světě by neměli být vyšší a nižší, všichni by měli mít stejná základní práva - ale to neznamená, že by si měli být jinak rovni!

Ostatně popření nerovností a jejich označení za fundamentální zlo vedlo k vzniku socialistických idejí. Socialistické ideje jsou stejně absurdní jako víra v blažený posmrtný život. Jejich méněcennost je jen v tom, že zatímco víra v království nebeské nemůže být empiricky vyvrácena, tak socialismus sám sebe diskredituje ve chvíli, kdy začne být realizován. Zkrátka: Moc socialistických idejí poroste do té doby, než je někdo začne realizovat.

---

A na závěr ještě jeden citát z Le Bona: Vůdcové, kteří se stavějí do čela davu, nebývají zpravidla muži myšlenky, ale muži činu. Jsou málo prozíraví a nemohou jinak, poněvadž prozíravost vede k pochybnostem. Vůdcové působí na dav tvrzením, opakováním a nákazou, tedy: tvrzením bez důkazů, opakováním téhož tvrzení až do jeho přeměny v nekriticky přijatý myšlenkový stereotyp, a pohybem tohoto stereotypu v prostoru.

---

Psychologii davu coby extrémního příkladu masy si necháme na jindy. Kdybych měl shrnout to, co zaznělo výše, a obloukem se vrátit na začátek, tak bych napsal toto: Lůza je "masa somráků". Ano, přesně těch, co potkáváte na nádraží. Plebej býval bezprávný člověk v Římě, dnes je to spíš opak elity; člověk, spokojený se svou středností a všedností, který rezignoval na vzestup (pod heslem "Stoupat výš? Mně je tu dobře a jestli mi něco chtějí, ať se oni skloní!").

Lůza v Budějovicích na náměstí byla - stála v podloubích okolo náměstí, tam je místo lůzy od starého Říma. Plebs? Ale jistě, dá se usuzovat, že na výzvu směřovanou na senzory plebejství reagovali hlavně plebejci. Socky? Kdepak... Prostě lidi. Zaměstnanci, podnikatelé, studenti, rodiče - lidi! A dav, to především.

Petr Koubský nechápe, že někdo může používat slova jako lůza zcela vážně, ne v póze. Petr vnímá pravděpodobně slova lůza a plebs jako hanlivé štítky. Já mu rozumím a myslím že vím, proč ho tato slova nadzdvihávají.

Petr správně píše: "Uvažujeme v kolejích těch slov, která používáme". Proto je potřeba se stále učit, rozšiřovat si obzory a používat co nejvíc slov, aby naše koleje nebyly příliš úzké a nevedly jen jedním směrem.

A to, že občas použijete slovo, které si úzkokolejní lidé přivlastnili v jednom určitém významu, je mrzuté, ale pochopitelné.

---

PS: Citace v textu jsou převzaty z předmluvy Miroslava Petruska k Canettiho knize "Masa a moc".

Komentáře

V té době jsme zrovna seděli

V té době jsme zrovna seděli s manželkou na lavičce na náměstí, když kolem začalo kroužit alegorické vozidlo do nekonečna vyhrožující vysypáním peněz. Raději jsme odešli, už proto, že okolo začali shromažďovat právě lidé, jejichž bezprostřední blízkost nám nebyla příjemná. Odešli jsme právě včas. Myslím, že se tomu říká opportunity cost :-). Netušil jsem ale, že to bude až takový mazec.

Skvelý článok, ďakujem.

Skvelý článok, ďakujem.

To jsem si všiml, že poslední

To jsem si všiml, že poslední dobou stále častěji zaznívají určité obecné pravdy. Například:

"...všichni by měli mít stejná základní práva..."

Co jsou ta základní práva? Kde se to dá koupit? Jsou myšlena základní práva dle liberálního učení, nebo socialistická základní práva? Základní práva si každý přeci vyloží jak sám chce, ne? Dá se tedy vůbec s tím pojmem pracovat, když je takto nejednoznačný?

No tohle mě taky trochu

No tohle mě taky trochu zarazilo. Nicméně vím, že za osočení ze socialistického myšlení by ti mohla od Arthura přistát leda facka, takže myslím, že asi nijak zásadně nerozšiřuje nějakou tu všeobecně uznávanou množinu základních práv a svobod. <];)

Co třeba základní práva ve

Co třeba základní práva ve smyslu Mezinárodní úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod? LZPS?

Dá. Právo žít. Právo nežít.

Dá. Právo žít. Právo nežít. Právo nebýt otrokem.

To je dost obecné a navíc je

To je dost obecné a navíc je to tvůj výklad. Jiní lidé to vidí jinak (nemluvím o sobě).
Co právo na soukromí? Patří mezi základní práva? A pokud ano, lze toto podrobněji specifikovat výjimkou, danou zákonem, jak to činí listina základních práv a svobod?
Problém je, že čím víc se nořím do těchto takzvaných **základních** práv a svobod, tím víc nejednoznačností tam nacházím.

Já vím, že to vypadá, jako bych šťoural, ale není to namířeno proti tobě. Jen mě to zajímá. Je to divná definice a IMO dokud nebude jednoznačně popsána a uznána, nelze s ní operovat.

"Základní práva", stejně jako

"Základní práva", stejně jako práva vůbec, nejsou přírodní danost, ale dohoda. V mé větě vůbec nešlo o to, jaká ta práva konkrétně jsou. Pokud je dohodou stanoveno, že jím bude právo na soukromí, nechť jím je. Ta věta mířila jinam: Lidé nejsou stejní, jsou odlišní. Tvrdit, že "jsme všichni stejní" je nesmysl; lidé nejsou stejní. Lidé si rozhodně nejsou rovni ani (třeba) v příležitostech, ve schopnostech, v dovednostech, a ani si nemohou být v těchto věcech rovni. Ovšem měli by si být rovni v dohodnutých základních pravidlech - že třeba člověka nelze beztrestně zabít proti jeho vůli, bez ohledu na to jestli je chudý nebo bohatý, chytrý, krásný, žena, ... Ale jak říkám - právo je dohoda.

Ad rovnost, wtz. Ad základní

Ad rovnost, wtz.
Ad základní práva ve smyslu společenská dohoda, vidím problém. Společenská DOHODA funguje jen když ji posvětí a ohlídá AUTORITA. Autorita je však zpravidla zase jen libovolné množství instancí ČLOVĚKA, se všemi negativními vlastnostmi a metodami. Tudíž se dostáváme na začátek.
Ale dobrá diskuse. :-)

Dobrá, jen trochu mimoběžná.

Dobrá, jen trochu mimoběžná. Ad autorita - viz heslo Elity. To bude někdy příště... :) A bude to veselé - jsou dějiny opravdu jen neustálá výměna elit, kdy ze včerejšího "lidu" vzejde dnešní "elita"? A je "lid" opravdu jen nástroj zítřejší elity k tomu, aby svrhla elitu dnešní? Je zákonité, že "kvalita vedoucích elit" klesá? Shromažďuj si argumenty :)

A nejsou naopak základní

A nejsou naopak základní práva spíše přírodní daností než dohodou? Se základními právy se člověk rodí, jsou jeho přirozeností a existují nezávisle na lidské vůli. Proto je stát(autorita) člověku neuděluje, ale pouze přiznává (garantuje) a člověk se jich nemůže vzdát - pouze jich nevyužít.

Nejsou. Právo neexistuje samo

Nejsou. Právo neexistuje samo od sebe, přírodní daností, je to společenská dohoda.

Teda, vaši jistotu bych chtěl

Teda, vaši jistotu bych chtěl míd... U práva jakožto lidského výtvoru (tj. soustavy zákonů a norem platící v danou dobu na daném místě) máte jistě pravdu, ale Boris měl zřejmě na mysli otázku, zda neexistuje cosi jako přirozené právo, které by šlo ztotožnit se spravedlností - zda i zákony mohou být nespravedlivé, neboť jsou v příkrém rozporu s tímto přirozeným právem stojícím mimo jakoukoli společenskou dohodu.

Když vznikala charta základních práv a svobod, odvolávali se její protagonisté právě tohoto přirozrného práva a tímto přirozeným právem argumentovali, když se myšlenku základních práv a svobod snažili prosadit i ve společnostech, kde stávající společenská smlouva některá z těchto práv (třeba ono právo nebýt otrokem - či právo žít příslušníků některých etnických skupin) neuznávala.

Jestli je myšlenka práv vzniklých "důstojností lidské osoby", souladem se "spravedlivým řádem" zcela nesmyslná, celé sousloví lidská práva, či základní práva stojí na vodě.

Člověk žádná práva sám od

Člověk žádná práva sám od sebe nemá - krom těch, která se zaváží ostatní lidé, že budou respektovat. Podívejte se na předcivilizační a "mimocivilizační" společenství lidí. "Charta lidských práv" není nic jiného než dohoda, která měla kodifikovat "západní" pojetí "lidských práv" a prosadit toto pojetí i ve společenstvích, která některé z těchto práv neuznávají. A pro klid duše (a pro zmenšení pocitu provinění z toho, že někomu vnucujeme náš pohled na svět) bylo naše pojetí lidských práv nazváno "přirozenými právy". Tudíž opět dohoda. Q.E.D.

ano a samozrejme rovnost nie

ano a samozrejme

rovnost nie je ekvivalent rovnake pravo

takze ak niekto mysli "rovnake pravo" tak z toho nijako nevyplyva aby si ludia boli rovni, rovnocenni ci co este :-)

Zaroven by snaha o zrovnopravnenie nemala vynucovat rovnost, co sa stale zamiena.

Pravo zit

Pravo zit se da take vylozit jako pravo nezmrznout, dostat najist a penicilin - o cemz by mnozi jiz prohlasili ze je socialismus... ;-)

Nikoli. Právo žít nezakládá

Nikoli. Právo žít nezakládá jinému povinnost mi život zajistit a takový výklad je nesprávný. Právo žít znamená jen a pouze to, co je tím řečeno - tedy jiným zakazuje mne beztrestně zabít. Vykládejte si, prosím, základní práva v "zákazovém" duchu, nikoli v duchu "příkazů". Něčí "právo" je zpravidla pro někoho jiného "zákaz"...

Murray Rothbard definuje tato

Murray Rothbard definuje tato práva jedině jako majetková práva. Tvrdí, že jiná definice je nesmyslná.

http://www.libinst.cz/stranka.php?id=28

Zdravím, Je to jen moje

Zdravím,

Je to jen moje zvědavost - proč je víra v posmrtný blažený život absurdní?

Odpovím záludně: Protože

Odpovím záludně: Protože posmrtný život blažený není.

Aha, takže něco ve smyslu -

Aha, takže něco ve smyslu - socialistické ideje nikdo v reálu neviděl (nejsou), posmrtný život taky ne (není).

Už to teda asi chápu, jestli ne, nevadí, nemusím chápat všechno ;-)

I když otázka nemířila na mě,

I když otázka nemířila na mě, tak jen takový příspěvek. Pokud lze něco bez důkazu přijmout, lze to i bez důkazu odmítnout.

Odmítnou něco ještě ale

Odmítnou něco ještě ale neznamená to označit za absurdní.
A i kdybych přijmul víru v posmrtný život jako něco absurdního, tak mi příjde, že to srovnání výrazně pokulhává.

Nikoli, nejde o to něco

Nikoli, nejde o to něco "vidět", na to se hodí ta vulgární průpovídka z filmu Kurvahoši...

Ech

Musím ořiznat, že tvá odpověď mi nepřipadá ani tak záludná, jako spíš odpověď na něco uplně jiného. Rozhodně to není odpověď na položenou otázku.

Omlouvám se jestli mi ušla nějaká forma ironie, či sarkasmu, ale...odpověď to není.

Pravděpodobně jsi špatně

Pravděpodobně jsi špatně četl, nebo jsi přišel diskutovat o (ne)existenci posmrtného života.

Protože nejde dokázat ani

Protože nejde dokázat ani vyvrátit a tudíž jakékoli uvažování a připravování se na posmrtný život je jen plýtváním času.

Jelikož nelze dokázat ani

Jelikož nelze dokázat ani vyvrátit, že na ČR v budoucnosti někdy někdo zaútočí je jakékoliv uvažování či příparava na válku (např. existence armády) jen plýtváním peněz.

Nic proti nevíře v posmrtný žívot, případně pochybnostech o intelektu těch co v něj věří, ale Vaše zdůvodnění je kuriózní.

Jelikož nelze dokázat ani

Jelikož nelze dokázat ani vyvrátit, že na ČR v budoucnosti někdy někdo zaútočí, je potřeba se na válku intenzivně připravovat. Už rozumíte?

Intenzivně jistě ne, ale

Intenzivně jistě ne, ale armádu bych raději nerozpouštěl.

Uznávám, že příměr to byl značně nevhodný (že k válkám dochází a může dojít ví každý). Nedostatek důkazů či alespoň indicií potvrzující nějakou tezi je vcelku dobrý důvod tezi odmítnout, ale věta na niž jsem reagoval, tak jak byla postavena mi přišla absurdní.

Uvažovat o eventualitách dříve než se prokáží je zcela normální a šmahem bych to jako ztrátu času rozhodně neodsoudil (i ve vědě obvykle teorie zpravidla předchází svému prokázání). Stejně jako je normální připravovat se na události k nimž by mohlo dojít. Samozřejmě lze (zpravidla po té úvaze) i dojít k názoru, že k něčemu dojít nemůže (nebo to je nepravděpodobné) a příprava je ztrátou času. A velice často tomu tak vskutku je.

Řekl bych, že zde jste si

Řekl bych, že zde jste si dost naběhl.

Jelikož nelze dokázat ani vyvrátit, že na ČR v budoucnosti někdy někdo zaútočí, je potřeba se na válku intenzivně připravovat.

Jelikož nelze dokázat ani vyvrátit existenci posmrtného života, je třeba se na něj připravovat.

Nechci své přesvědčení nikomu nutit, ale označit víru jako absurdní bych čekal spíše od lidí z opačné stranu politického a společenského spektra.

Hodnoty člověka přesahující

Líbí se mi pasáž "selhání elit, o jejich rezignaci na cokoli, co by jen vzdáleně připomínalo člověka přesahující hodnoty." Hodnoty přesahující člověka vždycky budí odpor. Často od lidí, kteří jsou líní nebo kteří sledují své malé zájmy. Etika, morálka nebo víra musí být nejsilnější tam, kde jejich následování není pohodlné a obecně přijímané. Zajímalo by mne, jestli s tímto rozvedením vaší myšlenky souhlasíte.

Lůza

Nesouhlasím s panem Koubským že "jsme národ, kde se v hospodě může sejít topenář, filolog, manažer a nezaměstnaný na podpoře - a rozumějí si."

Ne, nerozumějí a pokud ano, tak ten společný jmenovatel se redukuje na fotbal a pivo. Já skutečně nemám potřebu nadávat na Cikány, nemyslím si, že každý, kdo má milióny je zloděj, že politika je jen špína a všichni si tam hrabou pro sebe atd.

Co mě ale nesmírně těší je skutečnost, že si každý může vydělat tolik peněz, kolik si zaslouží! Alespoň u nás na severu si schopný řemeslník může vydělat víc, než inženýr nebo manager. Absence akademického vzdělání vám sice zavře spousty dveří (na tom není nic špatného), ale i tak má každý z nás možnost se přičinit o ten svůj kousek štěstí.

Lůza není definována ekonomicky, ale životním postojem: "Lůza" chce, aby se o to její štěstí přičinil někdo jiný. Lůza je hned se vším hotová a bez jakýkoliv informací činí závěry s rozhodností, kterou by nejeden krizový manažer mohl závidět. Lůza nikdy nehledá vinu za svůj životní neúspěch u sebe. Lůza nevěří na morálku a přímo ji odsuzuje.
Mimochodem, Office 2007 slovo lůza nezná...

Připomínky

Ad právo na život
to, co popisuje pan Dent je pravo na život (nesmíte být usmrcen). To, co popisuje uživatel wake je nárok na život (někdo Vám ho musí zajistit) - právo danou věc si na někom nárokovat. To je věc, kterou si často lidé pletou a dělají přesně tuhle zkratku. Ale tam není rovnost.
Máte právo na práci, ale nemáte právo nárokovat na práci, máte právo vlastnit počítač, ale nemáte právo si počítač nárokovat.

Ad lůza a morálka (uživatel Jan Angelovič)
Moralka je zvláštní zvířátko, vypadá v každém lesíku jinak. I lůza věří v morálku. Dle Vaší definice je podle lůzi morální si nárokovat nečí majetek jenomo proto, že ho má hodně.
Vždyť například fanatičtí zastánci socializmu právě morálkou rádi operují. Jejich morálkou a z mého pohledu HOOOODNĚ pokřivenou.
Každý má nějakou morálku, každý jinou.

Volby prohlížení komentářů

Vyberte si, jak chcete zobrazovat komentáře a klikněte na „Uložit změny“.