Jak reklamovat u Amazonu a neplatit znovu clo ani DPH

Koupili jste si Kindle (nebo si ho chcete koupit) přímo u Amazonu a bojíte se, co se stane, když ho budete muset poslat na reklamaci? Budete muset znovu platit DPH nebo clo? Nebudete, a já vám teď prozradím, jak na to, a to nejen u Amazonu a Kindle, ale obecně u jakéhokoli zboží ze světa.

Na rovinu řečeno - jen málokde na vás zkoušejí takové ty roztomilosti jako "máme 30 dnů na vyjádření" a "peníze vrátíme až po třetí reklamaci", většinou (hlavně při nákupech v USA) to funguje tak, že se s prodejcem domluvíte, že zboží nefunguje a že jej chcete vyměnit. Pošlete, oni vám obratem pošlou nové, a leckdy je i doprava na jejich náklady.

Problém může představovat celní řízení. Od doby, co nějaký veleduch zavedl placení DPH z dovozu nad 22 EUR, jsou úřady velmi důsledné při jeho vybírání. Takže pokud zboží jen tak pošlete a oni vám jen tak pošlou zpátky nové, budou po vás celní orány chtít zaplatit všechno znovu.

Což je na hlavu padlé a nelíbí se mi to. Přeci musí existovat nějaký způsob, jak poslat zboží na reklamaci a pak dokázat celníkům, že nepřivážíte nic nového, že dostáváte jen opravený kus něčeho, za co jste už clo zaplatili!

Ano, existuje, ale je s tím trošku práce.

Zaprvé: najít informace o správném postupu je docela horror, pokud neznáte celní předpisy. Ovšem od toho si platíme Celní správu, aby nám poradila, že. Položil jsem tedy dotaz, a dozvěděl jsem se toto:

Vážený pane,
způsob provedení opravy v rámci reklamace, který je uveden v textu Vašeho dotazu, se v celní terminologii nazývá "pasivní zušlechťovací styk s použitím systému prosté výměny" a je upraven v čl.154 až 160 Nařízení Rady (EHS) č.2913/92 celní kodex Společenství a v čl.585 až 592 Nařízení Komise č.2454/93 prováděcí předpis k celnímu kodexu. Tento režim umožňuje v rámci opravy zboží využít náhrady stejným druhem zboží. Zjednodušeně aplikace tohoto režimu předpokládá vývozní celní prohlášení na vadný kus zboží. Při dovozu náhradního zboží se pak následně uvede v celním prohlášení specifický kód režimu, který „zajistí“, že nebudete platit 2 x clo. Žádost o povolení prosté výměny se podává u celního úřadu, kde bude zboží navrženo k propuštění do režimu vývozu mimo území EU. Formulář žádosti je uveden v příloze č.67 Nařízení Komise č.2454/93 včetně pokynů pro vyplnění.
Právní předpisy k oblasti celnictví jsou dostupné z webových stránek Celní správy České republiky pod odkazem: http://www.celnisprava.cz/cz/clo/legislativa/Stranky/legislativa-zakladni-informace.aspx, a dále dle označení konkrétního předpisu.

Když se promotáme změtí unijních nařízení, získáme důležité informace:

1. výměna zboží bez opětovného placení DPH a cla možná je

2. "Pasivní zušlechťovací styk s použitím systému prosté výměny" je termín jak ze sexuologie; nikdo příčetný by to pod takovým názvem nehledal

3. Nejjistější bude napsat si tenhle název na papírek, stáhnout si formulář z přílohy 67, vyplnit a zajít si na místní celní úřad, kde si s úředníkem popovídáte o tom, jak se to konkrétně provede, kdo vám kde co potvrdí, kam máte co kdy přinést a čím se budete ohánět, až vám přijde zboží zpátky.

Zeptal jsem se za vás, nemusíte mi děkovat! :)