O svolení a zákazu

Ještě trošku k překladům programů (a ostatně k diskusím taky).

Včera jsme se bavili s Johnnym (ano, s TÍM Johnnym) a probírali jsme určité pojmologické nuance, totiž jestli komentáře zakázal nebo nepovolil. Vyvinula se z toho celkem zajímavá debata, a já si v rámci uspořádávání myšlenek udělám, s dovolením, takové nesouvislé poznámky...
---
Je adekvátní překlad dvojice "enable/disable" do češtiny dvojice "povolit/zakázat" nebo "povolit/nepovolit"? Mezi slovy "nepovolit" a "zakázat" je drobný významový rozdíl (a obrovský rozdíl co do emocionálního zabarvení). "Zakázat" implikuje jakousi aktivní činnost, aktivní "zákaz" něčeho, co by teoreticky a normálně bylo možné. Naproti tomu "nepovolit" lze použít na stav, kdy "nepovoleno" je normálním stavem, naopak "povolit" vyžaduje nějaký aktivní zásah.
---
Je pravda, že tenhle drobný rozdíl bude okamžitě zneužit těmi, kdo jsou "postiženi nepovolením" - ti případné "nepovolení" okamžitě napadnou coby snahu překrucovat pravý stav věcí a hledat eufemismy pro obyčejný ("sprostý") zákaz. Je to takový hezký klacek, kterým lze majznout po hlavě každého, kdo se rozhodl "nepovolit". Třeba ty komentáře. Stačí houknout: "NEPOVOLIT je slovíčkaření a maskuje to skutečný stav věcí: ZÁKAZ!" Slovíčkaření to není, ale vysvětlujte to člověku, který má dojem, že má jakási práva...
---
Příklad s wifi: Normální stav je ten, že mám doma svůj wifi router a přístup na něj mám pouze já. Využívám tedy svých práv, ostatní žádná práva nemají, a tak to má být. Přesto jsou lidé, kteří se rozhodnou POVOLIT přístup cizím lidem. Lze pak říct, že ostatní ZAKAZUJÍ využívat své access pointy? Nebo je na místě a správné hovořit o tom, že takové využití NEPOVOLUJÍ?
---
Není nakonec ten překlad "povolit/zakázat" ve spoustě případů přehnaně ostrý?
---
Přitom zákaz má své pejorativní zabarvení víceméně neprávem. Vždyť zákaz je to, co nám umožňuje určit svou svobodu v největší možné míře. Máme povoleno vše, co nemáme zakázáno - a pokud se neustále zvětšuje prostor toho, co lze dělat, zvětšuje se tím i naše svoboda. Oproti tomu ve světě, kde je svoboda dána příkazem (či svolením), bude celková suma práv vždy výrazně menší. Zákaz je "blacklist", svolení je "whitelist". A na službu, která má "blacklist", se vždy dostane víc lidí než na takovou, která má "whitelist".
---
Problém zakázat vs nepovolit je jednoznačný - pro toho, kdo povoluje, resp. zakazuje. Normální stav je equilibrium svobod mých a ostatních lidí, je to stav, v němž nepovoluju a nezakazuju. Pokud zakážu, ubírám tím svobody ostatním. Pokud povolím, svobodu jim přidávám - ale musím většinou něčí svobodu nejprve ubrat (nejčastěji vlastní). Zvenčí to už tak jednoznačné leckdy není. A je spousta lidí, co nazve nepovolení zákazem, jen proto, aby v dotyčném vzbudili stud a pocit viny a vymohli si tak změnu rovnováhy svobod, tedy povolení. Explicitní povolení není neutrální...
---
Možná by pomohlo podobně rozlišit mezi povolením a "nezakázáním". Výše zmíněná okřídlená věta by se proměnila na "Co není zakázáno, to je nezakázáno". Rozlišilo by se tak co je normální stav (nezakázáno,  nepovoleno), co je stav záporný (zakázáno) a co je stav naopak kladný (povoleno). Povolení by tak přestalo být mícháno a zaměňováno s normálním stavem a získalo by onen potřebný nádech "věci, která je daná navíc".
---
Dokud se bude plést povolení s "nezákazem", dotud bude tak snadné požadovat výhody a nazývat je "normálem" (či "právem"). Zatím říkáme "mám povoleno dělat to či ono" a nerozlišujeme, jestli jde o naše přirozené právo, nebo zda jde o právo, které nám někdo dal jako výhodu, jako cosi navíc.
---
Ostatně jazyk je věrný obraz národa, že... :-/

Komentáře

"enable/disable" -

"enable/disable" - Zapnuto/Vypnuto :) Alespoň tak si to pojmenovávám já. Je to takové neutrální... Ačkoliv v kontextu článku je to nesmysl :) "Mám zapnuto dělat to či ono..." zní mírně řečeno blbě.

Přidávám se ke svému

Přidávám se ke svému předřečníkovi - význam slova disable je nejblíže českému "vypnout". U slova enable je problém, neb má několik různých (i když sobě blízkých) významů. Ale ve dvojici s disable je význam zapnuto. "Mám zapnuto dělat to či ono" je sice nesmysl, ale "Mám zapnutu automatickou kontrolu pravopisu" či "mám zapnuta práva pro zápis" smysl dává. IMHO vždy se to dá rozumně přeformulovat.

disable není zakázat

Já chápu slovo zakázat jako nařídit člověku, že něco nesmí dělat (i když to obecně provést lze) - například zákon zakazuje vraždu, ale nemůže vraždě tím zákazem zabránit. Disable spíš znamená znemožnit (nebo zneschopnit), ale ne zakázat.

V tom smyslu tedy zřejmě Johnny nikomu nic nezakázal. Prostě znemožnil přidávání komentářů.

Ani dvojice povolit/nepovolit mi nesedí - povolit znamená říct, že je mi nějaké jednání po vůli, nepovolit zase, že si ho nepřeju.

Jiná věc ovšem je, že povolit/zakázat se používá v počítačové branži právě v tom smyslu umožnit/znemožnit, a tudíž je moje vůle prosazena technickými prostředky, a nikoli respektem uživatelů :-)

Přesně tak, zrovna jsem se

Přesně tak, zrovna jsem se chystal také napsat, že enable/disable je v pravém významu umožnit/znemožnit a má to i o něco méně emotivního nádechu, zvláště je-li chápáno v technickém slova smyslu. Dvojice povolit/nepovolit (zakázat) má v nagličtině ekvivalent spíše v allow/deny.

"povolit znamená říct, že je

"povolit znamená říct, že je mi nějaké jednání po vůli, nepovolit zase, že si ho nepřeju." - já vnímám "povolit" jako obdobu toho "zakázat", tj. vyžaduje to něčí aktivní zásah, něčí vůli k tomu, aby se tak stalo. Pokud "nepovolím", tak "nedělám nic". Analogie se šroubem se sama nabízí: Šroub mohu povolit nebo nepovolit. Když ho nepovolím, neznamená to, že jsem ho utáhl.
 
Já totiž to "povolení-nepovolení-zákaz" vnímám "trojstavově" a napasování na dvojstavové "je mi po vůli / není mi po vůli" nutně jeden stav degraduje. Viz známé "Kdo nejde s námi, jde proti nám".

To je pravda, musím se

To je pravda, musím se opravit: Nepovolit v jádru neznamená říct, že mi něco není povůli, ale neříct, že mi to je po vůli. Opět ale nastává problém v tom, jak se slovo nepovolit běžně používá.

Ale vaši trojici bych rozšířil na čtveřici "povolení-nepovolení-nezakázání-zákaz".

(Je rozdíl mezi cis a des? Jak kdy.)

Mně "nepovolení" a

Mně "nepovolení" a "nezakázání" splývá - obojí vyjadřuje, že dotyčný neudělal nic. Je to klasická poloplná / poloprázdná sklenice.

Rozdíl mezi "nepovolením" a "nezakázáním" lze posoudit pouze v kontextu předchozího (či klidového) stavu. Pokud jsou původní svobody dané zákazem (tj. lze vše co není zakázáno), má smysl mluvit o "nezakázání" (což znamená, že svoboda nebyla omezena navíc, tedy neutrální stav). Pokud jsou původní svobody určené vyjmenováním ("White list", tedy lze pouze to co je povoleno"), pak lze mluvit o "nepovolení" (což znamená, že svoboda nebyla rozšířena - tedy opět neutrální stav).

Někoho možná překvapí, že míra svobod je paradoxně vyšší u "nezakázání" než u "nepovolení". Dokonce z té čtveřice je "povolení" nejmíň svobodné, svobodu přidává (zdánlivě) pouze tehdy, pokud byly původně všechny odepřeny :)

binar vs. real

Klasický náraz binární logiky na realitu. Třístavová logika se přece běžně používá u přístupových práv. Mohu někomu zápis povolit nebo zakázat nebo nenastavit - v tom případě zdědí práva třídy, skupiny, systému apod.
U vícestavové logiky je to ještě vetší sranda: "Jaký je opak bílé? Nebílá!".

K tomu jenom noticku. V našem obchodním systému mají jednotlivé obchody podle rozpracovanosti stavy - Nový, Źivý, Procesovaný, Ukončený, Mrtvý. Pokud chci všechny aktivní zakázky, musím hledat všechny Nemrtvé obchody. A to je důkaz, že je práce horror.

Děkuji komentátorům...

... že pochopili, že gró článku nespočívá v otázce, zda se "disable" má překládat jako vypnout, znemožnit, zakázat či nepovolit, a že v této věci autor tápe. :-/

Zakázat VS Nepovolit

Já myslím že smysl vždy vychází z kontextu, bez ohledu na to, jaké se použije slovíčko.

Pokud jsou standardně zakázány/nepovoleny a budou povoleny jen u některých článku, nikomu to nebude vadit, dokud těch nepovolených bude většina. Ty komentáře jsou v tomto kontextu takový bonus navíc.

Naopak pokud jsou komentáře standardně povoleny a z nějakého důvodu jsou zakázány/nepovoleny jen u některých článků, je úplně jedno jaký je důvod. V kontextu ke standartně povoleným komentářům je to prostě zákaz, bez ohledu na to, jak se to napíše. A lidi to vždy budou brát a chápat jako zákaz.

Důležité je vědět, že ti rozumní lidé ten zákaz dokáží pochopit a akceptovat, ale blbec nikdy. Není třeba se zavděčit všem, pokud s tím má někdo problém, ať si jde číst a komentovat jinam. Vždy je jasné, kdo má "klíče" k odemykání a zamykání komentářů a kdo se musí přizpůsobit. A ten klíčník nemusí nikdy nikomu nic vysvětlovat.

Odsouhlasený / Neodsouhlasený / Zamítnutý

Nejde tu o překlad slov, ale o co nejlepší interpretaci významu. Pokud předpokládám stav, kdy administrátor musí projít všechny nové příspěvky, nabízí se tři stavy: Odsouhlasený / Neodsouhlasený (nebo Nový) / Zamítnutý.

enable

enable se do češtiny překládá jako umožnit, stejně tak disable jako neumožnit, případně znemožnit, což je i s ohledem na způsob řešení komentářů asi věcně nejsprávnější pojem ... protože vy svým čtenářům prostě jen (ne)umožňujete komentovat přímo na svém webu. komentáře nejsou zakázány - komentovat může kdokoliv bez ohledu na vaši vůli. vy to prostě jen neumožníte na dané stránce.

Viz komentář o tři výš:

Viz komentář o tři výš: "Děkuji komentátorům, že pochopili, že gró článku nespočívá v otázce, zda se "disable" má překládat jako vypnout, znemožnit, zakázat či nepovolit"

Volby prohlížení komentářů

Vyberte si, jak chcete zobrazovat komentáře a klikněte na „Uložit změny“.