Právo

Svoboda slova

Máte právo mít svůj názor. Máte právo ho říct. A máte právo nebýt stíháni za to, že ho řeknete.

O svolení a zákazu

Ještě trošku k překladům programů (a ostatně k diskusím taky).

Syndikovat obsah