Lisabon

Proč že je potřeba přijmout Lisabonskou smlouvu?

O Lisabonské smlouvě nejlépe vypovídají argumenty jejích obhájců. Měl bych k nim takové podotknutí... (Rozšířený repost z Facebooku)

Omyl Jiřího Hlavenky

Jiří Hlavenka ve svém článku Právo v Plzni neboli ta naše suverenita česká dává do souvislosti skandál na plzeňské právnické fakultě a přijetí Lisabonské smlouvy. Má pravdu v tom, že tyto věci spolu souvisí, ale nesouhlasím s jeho závěry.

Syndikovat obsah